De algemene gaswet


in deze figuur is de temperatuur constant
figuur vergroten

Wat leert ons de algemene gaswet ?

p1. V1 / T1 = p2.V2 / T2

Als het volume daalt, stijgt de druk.
Als de temperatuur stijgt, dan stijgt de druk.

p = absolute druk in bar of Pascal (Pa)*
V = volume in m, dm,liter,...*
T = temperatuur in Kelvin (K)
( 0C = 273 K)

* p1 en p2, en V1 en V2 moeten natuurlijk wel in dezelfde eenheid staan.

Als we het volume 7 keer kleiner maken (vb van 700cm , naar 100cm) dan zal de (absolute) druk (bij T1=T2) 7 keer groter worden (vb van 1 naar 7 bar)

 Maak nu on-line enkele oefeningen !