Bij pneumatische systemen werkt men meestal met "overdruk". Dit is de absolute druk min de atmosferische druk. In de meeste pneumatische toepassingen heeft men een (over)druk van 6 bar.
Alles wat lager is dan een absolute druk van 1 bar is onderdruk. Een druk die lager is dan een absolute druk van 0 bar is onmogelijk.