bar - Pascal

Er worden 2 eenheden toegestaan in het SI-eenhedenstelsel: bar en Pascal (SI=Système International d'Unités)

Bij industriële persluchttoepassingen wordt bijna steeds bar gebruikt. Pascal wordt vooral gebruikt in meer algemene toepassingen van druk zoals het weer (hPa). Deze druk wordt bij pneumatische toepassingen steeds opgegeven in overdruk. Als men dus spreekt van een druk van 6 bar wil dat zeggen dat men een druk heeft van 6 bar meer dan de atmosferische druk (dus in werkelijke of absolute druk is dat 7 bar ! )

Heel wat mensen gebruiken nog steeds "kilo" (afkomstig van kilogram) als ze de eenheid van druk bedoelen. Men bedoelt dan de bar. (vb op die band is er een druk van 3 kilo = op die band is er een (over)druk van 3 bar )


1 bar = 1 daN/cm² (vroeger zou men 1 kg/cm² hebben geschreven)

1 bar = 100.000 Pascal (Pa)

1 Pascal = 1 N / m²
 

Bij Amerikaanse toestellen vindt men vaak ook nog de eenheid psi (pound square inch / pond per vierkante duim) terug.
Men kan de druk ook meten door de hoogte van water. 1m water komt dan overeen met ongeveer 0,1 bar of 10.000 Pa.

1 bar = 10,19 m Wk (meter water kolom)

1 bar = 14,504 psi ( = pond per vierkante duim )