Kracht uitgeoefend door een persluchtcilinder

De kracht die wordt uigeoefend door een persluchtcilinder wordt bepaald door de druk de oppervlakte waarop die druk actief is. Hoe groter de druk hoe groter de kracht. Hoe groter de oppervlakte, hoe groter de kracht.

Dit geeft ons de algemene formule:

F = p . A
kracht = druk . oppervlakte

 F= kracht in N

 p= druk in Pascal

 A=oppervlakte zuiger in m

 

of

 F= kracht in daN

 p= druk in bar 

 A=oppervlakte zuiger in cm

We kunnen de oefeningen die volgen dus gaan oplossen door de druk uit te drukken in bar of in Pascal. Aangezien dit voor pneumatische toepassingen bijna steeds in bar staat gaan we in de toekomst dit ook enkel in bar bekijken.

Aangezien we meestal werken met ronde cilinders (er bestaan ook ovale cilinders) kunnen we deze formule omvormen (A = p . D / 4 ) tot een formule voor de drukkracht en een formule voor de trekkracht. 

Drukkracht

F = p . p . D / 4

Trekkracht

F' = p . p . (D-d) / 4

F = drukkracht in daN
F' = trekkracht in daN
p = druk in bar 
D = diameter van de zuiger in cm
d = diameter van de zuigerstang in cm

oefeningen