ventielen

In de elektriciteit gebruiken we om een lamp aan te steken een schakelaar. Het is ook normaal dat we in de pneumatica "iets" gaan gebruiken om onze cilinders te schakelen. In de pneumatica zijn dat ventielen.
Zoals er in de elektriciteit verschillende soorten schakelaars zijn, afhankelijk van de toepassing, zo zullen er ook in de pneumatica verschillende soorten ventielen zijn. Deze kunnen verschillen van opbouw van het ventiel tot de soort bediening.

Op deze site staat telkens de principetekening en het overeenkomstig symbool van de ventielen.

We kunnen hier enkele algemene regels meegeven:

1 We tekenen een vierkant voor elke schakelstand (1 vierkant per stand).
2 Het aantal getekende vierkanten geeft dus het aantal schakelstanden.
3 De toevoerleidingen - aansluitingen tekenen we in het vak dat de normaalstand / rusttoestand inneemt.
4 Door het overeenstemmende vierkant te verschuiven bekomen we de verschillende standen.
5 Lijnen in de vierkanten geven de verbindingswegen aan in het ventiel. Pijlen geven de doorstromingsrichting weer.
6 De bediening wordt ook symbolisch voorgesteld.

 

Voorbeeld

Deze figuur is de basis van een ventiel. Enkel de verbindingslijnen - pijlen en de bediening moet nog getekend worden. Wat kunnen we hier al afleiden ?

We hebben hier te maken met een ventiel met 2 schakelstanden.
Dit ventiel heeft 5 aansluitingen.
5 aansluitingen en 2 schakelstanden ==> een 5/2-ventiel
Het rechtervakje van het ventiel is de rusttoestand.