hydraulica

Vanaf juni 2003 werk ik ook aan hydraulische componenten. Voorlopig nog een beperkt aantal, maar in de toekomst komt er meer van dit !

1) pompen


De inwendige tandwielpomp

De tandwielpomp met
tandkrans en vulstuk

De axiale plunjerpomp