Een axiale kracht is een kracht in de lengterichting van de as.
( trukje: axiaal / X-as)

Een radiale kracht is een kracht loodrecht op de lengterichting van de as.