De slagcilinder

In de rusttoestand kan de perslucht aan de zuigerzijde (op deze figuur links) slechts op een zeer klein gedeelte van de zuiger druk uitoefenen. Hierdoor ( F=p.A) zal het een tijdje duren alvorens deze cilinder kan uitschuiven. De druk aan de stangzijde zal wel kleiner zijn dan de druk aan de zuigerzijde, maar de kracht aan de stangzijde zal door dat oppervlakteverschil toch nog groter zijn. Hierdoor kan de cilinder nog niet uitschuiven. 
Als de druk nu een aantal maal groter is (tot 9x groter) dan zal de cilinder toch beginnen uitschuiven. Het gevolg hiervan zal wel zijn dat de perslucht nu toch op de gehele oppervlakte van de zuiger kan inwerken. Hierdoor zal er een zeer grote kracht ontstaan en zal de cilinder met een grote snelheid uitschuiven. 
De snelheid zal tot 15 keer groter zijn dan bij een traditionele cilinder. Dit levert een energie op die 225 (15) keer groter is.
Deze cilinder gaan we gebruiken waar we een grote energie nodig hebben over een korte slag. Voorbeelden hiervan zijn klinken, snijden, persen, merken, ...

figuur
vergroten

stap per stap

opmerking: in de meeste gevallen zal men deze cilinder vertikaal monteren (met de stang naar beneden). Omwille van de duidelijkheid op het scherm heb ik deze cilinder horizontaal getekend.