De Bufferwerking

vergroten

 

stap per stap

Als de zuiger naar links beweegt, dan kan de lucht in de linkerkamer van de cilinder vrij ontluchten. Wanneer de hulpzuiger de in de cilinderbodem voorziene uitsparing bereikt, wordt de lucht tussen zuiger en bodem opgesloten.

De zuiger die zijn beweging voortzet, perst deze lucht samen. De kracht door deze tegendruk uitoefend, zal de zuiger doen vertragen. Opdat de zuiger toch het einde van de slag zou kunnen halen, is een kleine regelbare doorlaat voorzien langs waar de lucht kan ontsnappen.

 

De regelnaald (schroefje) stelt de ontluchting in: het buffereffekt is dus regelbaar.

 

De dichting die de hulpzuiger insluit zal verplaatst worden naar rechts als de perslucht terug op de linkerzijde van de zuiger komt. Hierdoor kan de lucht door naar de cilinderbuis waardoor de cilinder aan zijn normale snelheid terug kan starten omdat de lucht onmiddelijk op het gehele zuigeroppervlak kan werken.